Od 1. januara novo označavanje kvaliteta jaja

Svako jaje koje se pakuje od 1. januara mora biti obeleženo na način koji je propisan Pravilnikom o kvalitetu jaja, čija je primena počela 1. januara ove godine, izjavila je direktorka Uprave za veterinu Emina Milakara. Novi Pravilnik o kvalitetu jaja, ukazuje Milakara, predviða da deklaracija na pakovanju sadrži datum pakovanja, klasu jaja i težinsku grupu, rok trajanja, trgovačko ime ili oznaku, način uzgoja koka nosilja. Primenom novog Pravilnika prestala je da važi dosadašnja klasifikacija jaja u sedam klasa a uvodi se razvrstavanje u dve klase kvaliteta - A i B. To znači, kako navodi Milakara, da A klasi pripadaju sveža jaja za promet, dok su jaja B klase namenjena industrijskoj proizvodnji.