Određena područja sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi

Ministarstvo poljoprivrede objavilo je novi Pravilnik o određivanju područja sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi. Njim se određuju ova područja za period od tri godine. Status područja sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi ima naseljeno mesto na teritoriji opštine ili cela teritorija opštine, odnosno sva naseljena mesta na teritoriji opštine, koja ispunjavaju bar jedan od sledećih kriterijuma – da se nalaze u planinskim područjima na prosečnoj nadmorskoj visini preko 500 metara, da se nalaze u granicama područja nacionalnog parka ili u devastiranim područjima u skladu sa Uredbom o utvrđivanju jedinstvene liste razvijenosti regiona i jedinica lokalne samouprave za 2014.