Olakšana trgovina voćem i povrćem u regionu

Zajednički komitet CEFTA doneo je juče u Tivtu odluku o olakšavanju trgovine voćem i povrćem u CEFTA regionu, a  pomoćnica ministra za trgovinu Srbije Olivera Jocić je rekla da je Srbija i na tom primeru, uprkos taksama Prištine na srpsku robu na KiM, pokazala da veruje u slobodnu trgovinu i uklanjanje svih barijera.
“Danas smo sa velikim zadovoljstvom usvojili odluku o olakšanju trgovine voćem i povrćem u regionu CEFTA, što je jedan dodatni instrument uz Protokola 5 o olakšanju trgovine koji je Srbija već usvojila i ratifikovala”, rekla je Jocić Tanjugu. Ona je dodala da je zajednički komitet CEFTA doneo tu odluku bez obzira na ove okolnosti u vezi sa kosovskim taksama od 100 odsto na srpsku robu koje privremene institucije u Prištini primenjuju od novembra 2018.
 “Srbija je pokazala da veruje u uklanjanje svih barijera i da želi da podrži privredni rast ne samo sopstvenih privrednika već i privrednika celog regiona. U tom smislu smo pristupili usvajanju ove odluke koja treba da olakša trgovinu, uvozizvoz i tranzit voća i povrća”, navela je Jocić. Inače, Srbija je, ističe Jocić, prva CEFTA strana koja je usvojila i ratifikovala dodatni Protkol 6 o liberalizaciji trgovine uslugama. To je novi pravni instrument koji je Skupština Srbije kroz zakon potvrdila prošle nedelje. Time se otvara prostor da idemo na  liberalizaciju trgovine usluga, što stvara i nove uslove za rast privrede, naglasila je Jocić. Hamdo Tinjak iz  ministarstva spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH istakao je da je olakšana trgovina voćem i povrćem u CEFTA regionu veoma značajna odluka za region pošto dobar deo trgovine u CEFTA regionu čini voće i povrće.
 “Odluka se nastavlja na tzv. dodatni Protokol 5, koji se odnosi na liberlizaciju, to jest olakšavanje trgovine robom u regionu. I jedan deo robe smo ovom odlukom pokrili. To znači da ćemo olakšati  prihvatanje dokumenata o sigurnosti prizvoda za voće i povrće koji prate ovu robu”, rekao je Tinjak Tanjugu. Dodao je da zemlje kao što su Severna Makedonija, Srbija, Alabanija i druge imaju dosta toga da ponude regionu kada je u pitanju voće i povrće. Tinjak objašnjava da svaku odluku CEFTA mora da donese preko zajedničkog komiteta koji čine ministriili njihovi zamenici i državni sekretari.
Takođe, objašnjava da je reč o sertifikatima koji prate robu i koje su zemlje iz CEFTA međusobno priznale, tako da sada više nema potrebe da se oni dodatno proveravaju na carinama.