Paljenje strnjike - problem koji se ne rešava samo kaznama

Više do milion hektara u Srbiji leži pod kukuruzom, a njegovi žetveni ostaci, praktično su nerešiva enigma za male poljoprivrednike. Ðorđe Murgaški, ratar iz Čeneja objašnjava da kad poljoprivrednik “ne zna šta će, slama ne treba nikom, a nema mašinu da uništi on - kresne šibicu”.Murgaški nije jedan od njih. Greje se na biomasu koju dobije od sojine slame, jer ima svoje mašine za obradu. I tu je ključ rešenja paljenja žetvenih ostataka - mašinerija, a ne kaznene mere. Profesor Miroslav Malešević, kao jedno od rešenja vidi pravljenje tzv mašinskih prstenova, gde bi veći broj poljoprivrednika, uz podsticaj države, došlo do moænijih mašina i manjim poljoprivrednicima uslužno obrađivali njive.