Podsticaji za gajenje buše – jedinstvenog balkanskog govečeta

Gajenje visokoproduktivnih rasa krava odavno je sa našeg područja potisnula bušu – autohtono balkansko goveče. Nekada gajeno u gotovo celoj zemlji, a sada je broj sveden na oko hiljadu priplodnih grla. Da bi sprečila njihovo nestajanje, država ih tretira kao genetsko nasleđe i podstiče proizvođače da gaje buše. Uzgoj te ugrožene rase država subvenciniše sa 30.000 za grla starija od dve godine. Za junad se dobija 18.000, a za telad 12.000 dinara. Ljubav prema ovoj rasi opredelila je porodicu Mijanović kod Kragujevca da im se posveti. Želja im je da se, pored njihove za sada jedine farme, u Šumadiji osnuju nove, što bi, veruju, imalo veliki značaj za oživljavanje ruralnih područja. (agronews)