Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu AP Vojvodina podržava mlade poljoprivrednike sa 1,5 miliona

Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu raspisao je Konkurs za dodelu sredstava za podršku mladima u ruralnim područjima na teritoriji AP Vojvodine u 2020. godini. Cilj konkursa jeste demografska obnova ruralnih područja AP Vojvodine radi podsticanja ostanka mladih u ruralnim područjima odnosno njihovog povratka iz gradova kroz podsticanje investicija u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava, podsticanje prerade na gazdinstvu kao i podsticanje osnivanja malih pivara. Za realizaciju konkursa predviđeno je ukupno 270.000.000 dinara, a iznos sredstava po jednoj prijavi ne može biti veći od 1.500.000 dinara. Tekst konkursa i ostala prateća dokumenta možete preuzeti na linku: http://www.psp.vojvodina.gov.rs/VestiCyr.aspx?Id=22274