Promet robe na produktnoj berzi od 21. do 25.januara 2019. godine

 

 

Najvažnije iz protekle nedelje:

 

  • rast cena

Nakon što je kukuruz dostigao najveću cenu od sredine jula prošle godine, ove nedelje su kako pšenica, tako i soja zabeležile cenovni rast.

Usled većeg raskoraka u cenama ponude i potražnje na tržištu kukuruza, kao i slabije ponude pšenice, zabeležen je pad berzanskog trgovanja. Ukupno je prometovano 470 tona robe (-91,72%), finansijske vrednosti 7.518.400,00 dinara (-82,36%).

 

Početak godine je doneo značajan rast cene na tržištu kukuruza. Tome je isključivo doprinela izvozna tražnja, a cena je konstantno rasla. Međutim, ove nedelje je kukuruz dostigao svoj maksimum, a prodavci očigledno traže 20-30 para višu cenu od onog što su kupci spremni da plate. Poslednja realizovana cena iznosi 16,30 dinara (17,93 din/kg sa PDV-om), što je statistički posmatrano za 7,24% viša cena u odnosu na prethodnu nedelju. Međutim, treba imati u vidu da je potražnja na samom kraju nedelje na nivou od oko 16,00 dinara.

 

Pšenica je zabeležila svoj najviši cenovni nivo od februara 2015. Ovonedeljna cena iznosi 21,15 dinara (23,27 din/kg sa PDV-om), odnosno viša je za 1,35% u  odnosu na prethodno registrovanu. Ponuda pšenice je trenutno na nešto višem nivou.

 

Kretanja na tržištu soje prate ona sa tržišta kukuruza. Tako je i zrno soje registrovalo rast.  Ugovori su registrovani po cenama koje su se kretale u opsegu od 38,80 do 39,00 dinara, dok je ponder iznosio 38,90 dinara (42,79 sa PDV-om), odnosno soja je poskupela za 4,40%. To je ujedno najviša cena ove uljarice od sredine jula 2018. godine.

 

Na svetskom tržištu trgovci trenutno obraćaju pažnju na moguće mere koje bi mogla da preuzme ruska administracija, da bi izbegla rast cena pšenice na domaćem tržištu. Zvaničnici sugerišu da bi transport dobara unutar zemlje mogao da bude subvencionisan, da bi se ograničio rast cena. Za sad, nisu najavljene restrikcije izvoza, ali oprez je potreban jer su trgovci u prošlosti često bili iznenađeni odlukama zvaničnika. Rast cene ruske pšenice, kao i pad vrednosti eva su doprineli tome da pšenica poreklom iz Francukse bude konkurentnija na međunarodnoj sceni.