Raste broj proizvođača u organskoj proizvodnji

U Srbiji je 6.500 proizvođača organske hrane, a najveći broj njih rade u okviru grupnih sertifikata kao kooperanti, a robom trguju firme nosioci takvih sertifikata. Prema poslednjim dostupnim podacima iz 2017, organska proizvodnja bila je zastupljena na oko 13.500 ha. ”Površine su jako su male, a u odnosu na 2016. pale su za oko 1.500 ha, dok sa druge strane broj proizvođača uključenih u organsku proizvodnju porastao za oko par hiljada”, kaže Ivana Simić iz organizacije  Serbia organica i dodaje da je težnja da se za narednih nekoliko godina dođe do 50.000 hektara pod organskom proizvodnjom. Izvoz intenzivno raste, za 5-6 godina je upetostručen, 2017. godine dostigao je 24 miliona evra.