Slaba tražnja za pšenicom

Slab izvoz i pad tražnje mlinara za pšenicom doveli su poslednjih dana do pada tražnje za pšenicom u Srbiji. Do naglog preokreta, prema objašnjenju stručnjaka, došlo je jer veliki kupci ne žure sa nabavkama i koriste tendenciju snižavanja cena pšenice koja i dalje traje bez prognoza šta bi se moglo očekivati. Osnovni uzrok je manji izvoz pšenice iz Srbije, što je dovelo do pada cene žita koje obično u ovom periodu godine poskupljuje, kaže Zdravko Šajatović, predsednik ”Žitounije”. Pšenica je na berzi koštala 17,20 dinara za kilogram, što je za oko šest dinara manje u odnosu na cenu iz juna. Kada je reč o brašnu, plasman na okolna tržišta u poslednje dve godine beleži pad.