Srbiji ogromno tržište Evroazijske unije

Srbija sve više otvara vrata velikog evroazijskog tržišta. Sporazumom o slobodnoj trgovini sa Evroazijskom ekonomskom unijom, koji bi trebalo da bude potpisan u 2019. godini, proširiće trgovinski prostor za svoju robu po povlašćenim uslovima na još dve zemlje – Jermeniju i Kirgiziju. Kao što je poznato, mi veæ imamo sporazume o slobodnoj trgovini sa Ruskom Federacijom, Belorusijom i Kazahstanom. I ne samo to. Sporazum, koji bi trebalo da bude parafiran prilikom posete Vladimira Putina, predsednika Ruske Federacije Srbiji 17. januara zameniće postojeća tri bilateralna sporazuma o slobodnoj trgovini koja imamo sa pomenute tri zemlje. Kako pojašnjavaju u Ministarstvu trgovine, verovatno poslednja runda pregovora planira se za 10. i 11. januar u Beogradu.

Nakon parafiranja u Beogradu trebalo bi da ga tokom 2019. potpišu Srbija, s jedne strane, i pet država članica EAEU, plus Evroazijska ekonomska komisija kao nadnacionalni organ EAEU. – Da bi mogla nesmetano da funkcioniše trgovina izmeðu Srbije i država članica EAEU (Rusija, Belorusija, Kazahstan, Jermenija i Kirgizija), neophodno je novim sporazumom proširiti primenu režima slobodne trgovine na još dve članice EAEU – Jermeniju i Kirgiziju.

Time dobijamo još jedan deo novog tržišta, a ukoliko se postigne saglasnost o daljoj liberalizaciji meðusobne trgovine za još neke proizvode za koje smo zainteresovani, dobiće se povoljnost izvoza i za tu robu bez plaćanja carine, što znaèi i mogućnost za rast izvoza  iz Srbije u EAEU. Pregovara se jedan moderan sporazum o slobodnoj trgovini, novije generacije (u odnosu na postojeća tri bilateralna sporazuma od kojih je ”najstariji” sa RF iz sredine devedesetih godina prošlog veka), u skladu sa odredbama GATT-a i pravilima STO i u duhu savremene spoljnotrgovinske prakse koji æe pružiti dodatnu sigurnost svim stranama potpisnicama – kažu u ministarstvu koje vodi pregovore. Inače za oko 99% proizvoda poreklom iz Srbije koji se uvoze u Rusiju, Kazahstan i Belorusiju nema plaćanja carine, što je već godinama velika pogodnost za srpski izvoz. Naš interes je da, u okviru novih pregovora, postignemo liberalizaciju i za robu koja je do sada bila na listi izuzeća iz režima slobodne trgovine.

– Srpska strana u ovim pregovorima insistira da dobije dodatne koncesije. Tu prvenstveno mislimo na neke poljoprivredno-prehrambene proizvode, tačnije neke vrste sireva, alkoholnih pića, šećer, živinsko  meso, cigarete – navode u Ministarstvu trgovine.