Subvencionisani krediti za poljoprivrednike i ove godine

Tema

Ministarstvo poljoprivrede nastavlja, u saradnji sa bankama, sprovođenje programa subvencionisanih kredita namenjenih poljoprivrednicima. Maksimalni iznos sredstava na koji u toku godine porodična poljoprivredna gazdinstva i preduzetnici mogu da ostvare pravo je šest miliona dinara, dok pravna lica i zadruge mogu da obezbede maksimalno 18 miliona dinara.

Resorno ministarstvo preuzima obavezu da plati deo kamate bankama, a nominalna kamatna stopa za poljoprivredna gazdinstva iznosi tri odsto na neotplaćeni deo kredita. Period otplate kredita može biti do jedne godine do pet godina. Prilikom nabavke određenih kategorija stoke poljoprivrednici mogu da je osiguraju kod osiguravajućih kuća. (Agronews)