Usevima bi pogodavale obilnije padavine

Ozimim usevima pšenice i šećernoj repi, kao i predstojećoj setvi kukuruza, suncokreta i soje, pogodovale bi obilnije padavine u aprilu i maju, kažu stručnjaci. Za ovo doba godine jako su slabo razvijeni usevi ozimih strnih žita u poređenju sa prethodnim godinama. Pšenica posejana u prvoj polovini oktobra nalazi se u fazi od tri lista do tri bočna izdanka. Prema podacima RHMZa, stanje vlage poljoprivrednog zemljišta u Vojvodini je do jednog metra dubine oko 80 milimetara što je najmanji sadržaj u poređenju sa prethodnih šest, sedam godina. Poljoprivredni proizvođači treba da obrate pažnju i na pojavu korova, jer će njihovo napredovanje biti lakše zbog slabije razvijenih useva.