XV savetovanje o zaštiti bilja od 26. do 30. novembra na Zlatiboru

U organizaciji Društva za zaštitu bilja Srbije, na Zlatiboru u hotelu “Palisad”, u periodu od 26. do 30. novembra biće održano XV savetovanje o zaštiti bilja. Poznato je da su godišnji skupovi u organizaciji ovog društva najmasovnija okupljanja i jedinstvena prilika za afirmaciju stručnjaka i istraživača u oblasti zaštite bilja. Osim predavanja po pozivu koje je izabrao Stručni odbor, na osnovu kvaliteta i aktuelnosti problematike, za uvodna i usmena izlaganja biće odabrani i neki od prijavljenih radova. Realizacija saopštenja, okruglih stolova sa najaktuelnijom problematikom iz struke, omogućiće razmenu informacija o najznačajnijim problemima u oblasti zaštite bilja.