Za kvalitetnije poljoprivredno zemljište 520 miliona dinara

Vlada Srbije usvojila je juče Uredbu o utvrđivanju Programa izvođenja radova na zaštiti, uređenju i korišćenju poljoprivrednog zemljišta za 2019. Ministarstvo poljoprivrede će sredstva od 520 miliona dinara koristiti za uspešnije sprovođenje zemljišne politike - za izvođenje komasacije, poboljšanje kvaliteta obradivog poljoprivrednog zemljišta, nabavku opreme za navodnjavanje i bušenje ili iskopavanje bunara u te svrhe, kao i studijsko-istraživačke radove, programe i projekte, saopštila je vladina Kancelarija za saradnju sa medijima. Korisnici sredstava mogu biti jedinice lokalne samouprave, fizička lica, privredna društva, preduzetnici, zadruge, naučnoistraživačke organizacije.