Bilten – voće i povrće–46/2021

Na kvantašu u Beogradu zabeležena ponuda jagode; Najčeše cene voća i povrća na tržištu u Hrvatskoj; Prikaz cena voća i povrća na kvantaškim i zelenim pijacama u Srbiji.