Živa stoka, žitarice, stočna hrana

Bilten – živa stoka, žitarice i stočna hrana – 48/2023

 

Tržište goveda, svinja, ovaca i koza na nedeljnom i mesečnom nivou; Pregled cena žive stoke na pijacama u Srbiji; Dominantne cene žive stoke u novembru; Prikaz nedeljnih otkupnih cena žive stoke u klanicama; Stanje na tržištu žitarica i stočne hrane; Dominantne cene žitarica i stočne hrane za protekli mesec; Promet robe na produktnoj berzi u Novom Sadu; Svetsko tržište žitarica.

 

 

Bilten – živa stoka, žitarice i stočna hrana–47/2023

Rast cene teladi na području Vranja, a pad na području Šapca protekle sedmice; Nastavljen trend rasta cena prasadi i tovnih svinja, kako u klanicama, tako i na stočnim pijacama; Skuplja jagnjad, jarad i ovaca u odnosu na prethodni period; Cene jaja, pilećeg mesa i mlečnih proizvoda na zelenim pijacama; Nedeljni prikaz cena žitarica i stočne hrane; Promet robe na produktnoj berzi u Novom Sadu; Svetsko tržište žitarica.

 

Bilten – živa stoka, žitarice i stočna hrana–46/2023

Skuplje krave za klanje u Požarevcu, a jeftinija telad u Užicu; Protekle sedmice cena prasadi dostigla iznos od 580 din/kg; Dominantna cena jagnjadi 500 din/kg na stočnoj pijaci u Kraljevu; Cene jaja, pilećeg mesa i mlečnih proizvoda na zelenim pijacama; Nedeljni prikaz cena žitarica i stočne hrane; Promet robe na produktnoj berzi u Novom Sadu; Svetsko tržište žitarica.

Bilten – živa stoka, žitarice i stočna hrana–45/2023

 

Skuplja telad na području Užica i Kraljeva, a tovni bikovi na području Niša; Cene prasadi od 450 do 550 din/kg u zavisnosti od telesne mase grla; Skuplja jagnjad na prodajnim i otkupnim mestima; Cene jaja, pilećeg mesa i mlečcnih proizvoda na zelenim pijacama; Nedeljni prikaz cena žitarica i stočne hrane; Promet robe na produktnoj berzi u Novom Sadu; Svetsko tržište žitarica.

 

 

Bilten – živa stoka, žitarice i stočna hrana–44/2023

 

Zabeležen rast cena tovne junadi i tovnih bikova protekle sedmice; Na pojedinim prodajnim i otkupnim mestima dominantna cena prasadi 450 din/kg; Otkupa cena jagnjadi iznosila 500 din/kg u klanicama na području Šapca; Cene jaja, pilećeg mesa i mlečnih proizvoda na zelenim pijacama; Nedeljni prikaz cena žitarica i stočne hrane; Promet robe na produktnoj berzi u Novom Sadu; Svetsko tržište žitarica.

 

Bilten – živa stoka, žitarice i stočna hrana – 43/2023

 

Tržište goveda, svinja, ovaca i koza na nedeljnom i mesečnom nivou; Pregled cena žive stoke na pijacama u Srbiji; Dominantne cene žive stoke u oktobru; Prikaz nedeljnih otkupnih cena žive stoke u klanicama; Stanje na tržištu žitarica i stočne hrane; Dominantne cene žitarica i stočne hrane za protekli mesec; Promet robe na produktnoj berzi u Novom Sadu; Svetsko tržište žitarica.

 

 

Bilten – živa stoka, žitarice i stočna hrana–42/2023

 

Niže cene teladi SM rase u odnosu na prethodni period; Niže dominantne cene tovnih svinja u klanicama i na pojedinim pijacama; Niža cena jagnjadi, jaradi, koza i ovaca tokom protekle sedmice; Cene jaja, pilećeg mesa i mlečnih proizvoda na zelenim pijacama; Nedeljni prikaz cena žitarica i stočne hrane; Promet robe na produktnoj berzi u Novom Sadu; Svetsko tržište žitarica.

 

Bilten – živa stoka, žitarice i stočna hrana–41/2023

 

Dominantna cena teladi SM rase dostigla rekordan iznos od 850 din/kg; Nastavljen rast cena prasadi i tovnih svinja na pojedinim pijacama; Skuplja jagnjad u odnosu na prethodni period na pijacama u Čačku i Smederevu; Cene jaja, pilećeg mesa i mlečnih proizvoda na zelenim pijacama; Nedeljni prikaz cena žitarica i stočne hrane; Promet robe na produktnoj berzi u Novom Sadu; Svetsko tržište žitarica.

 

 

Bilten – živa stoka, žitarice i stočna hrana–40/2023

 

Rast otkupne cene teladi SM rase u klanicama na području šumadijskog regiona; Rast cena tovnih svinja i prasadi u odnosu na prethodni period;Skuplja jagnjad na pijacama žive stoke u Čačku i Kragujevcu; Cene jaja, pilećeg mesa i mlečnih proizvoda na zelenim pijacama; Nedeljni prikaz cena žitarica i stočne hrane; Promet robe na produktnoj berzi u Novom Sadu; Svetsko tržište žitarica.

 

Bilten – živa stoka, žitarice i stočna hrana – 39/2023

Tržište goveda, svinja, ovaca i koza na nedeljnom i mesečnom nivou; Pregled cena žive stoke na pijacama u Srbiji; Dominantne cene žive stoke u septembru; Prikaz nedeljnih otkupnih cena žive stoke u klanicama; Stanje na tržištu žitarica i stočne hrane; Dominantne cene žitarica i stočne hrane za protekli mesec; Promet robe na produktnoj berzi u Novom Sadu; Svetsko tržište žitarica.