EU više nema načina da se bori protiv poskupljenja hrane

Evropska komisija nema više mogućnosti da se bori protiv rasta cena hrane i troškova proizvodnje, ocenio je evropski komesar za poljoprivredu Januš Vojćehovski. On smatra da je jedini način da se Evropska unija uhvati ukoštac sa ovim problemom podizanje budžeta za subvencije poljoprivredi.
Cene hrane širom sveta počele su da se stabilizuju nakon dve godine, ali ostaju na visokom nivou zbog porasta cena energije i đubriva, kao i špekulacija na tržištu. Više članova Evropskog parlamenta upozorilo je da rast cena najviše pogađa porodice iz ranjivih grupa. ”Znamo da ove porodice trpe veliki udar na svoj budžet, jer na hranu moraju da troše mnogo novca. Pitamo se šta bi još Evropska komisija mogla da učini, ne samo da bi podržala farmere već i da bi pomogla najranjivijim porodicama u EU“, rekla je Izabel Karvalje, članica Evropskog parlamenta iz redova socijalista.
Komesar za poljoprivredu je na plenarnom zasedanju Evropskog parlamenta prošle nedelje izjavio da je Evropska unija već iskoristila sve raspoložive mehanizme za spuštanje troškova proizvodnje i cena hrane. ”Komisija je uradila sve što je bilo u njenoj moći da poveća snabdevanje hranom, koje je odlučujući faktor za cene. Želeli smo da otklonimo sve prepreke koje stoje na putu povećanja proizvodnje hrane, a koje mogu da utiču na potencijalno povećanje cena. Ne znam šta više možemo da učinimo“, rekao je Vojćehovski.
Kad je u pitanju đubrivo, Evropska komisija je uvela brojne mere, ali je svakoj državi članici prepušteno da bira da li će ih implementirati. ”Predložili smo sve što smo mogli da predložimo u okviru svojih kompetencija, predložili smo sve te instrumente koji su mogli da budu primenjeni, ali nije uloga Komisije da zemljama članicama daje sugestije kako da se izbore sa inflacijom“, rekao je Vojćehovski.
Komesar je predložio podizanje budžeta za Zajedničku poljoprivrednu politiku (CAP) u narednom finansijskom periodu, odnosno od 2028. do 2034. godine. Ova odluka izazvana je činjenicom da inflacija devalvira CAP, a prihodi poljoprivrede nisu podignuti na nivo koji bi kompenzovao inflaciju. ”Naši poljoprivrednici su sposobni, ali rade u izuzetno otežavajućim okolnostima“, rekao je on i ponovio da bi podrška ovom sektoru morala da se pojača u narednom periodu.