UAP objavio rang listu zahteva za IPARD podsticaje za preradu

Uprava za agrarna plaćanja objavila je rang listu zahteva za odobravanje projekta za IPARD podsticaje za investicije u fizičku imovinu koje se tiču prerade i marketinga poljoprivrednih proizvoda i proizvoda ribarstva. Ovaj javni poziv bio je otvoren do 29. oktobra.
Podnosilac zahteva za odobravanje projekta ima pravo na prigovor na svoje mesto na rang listi u roku od 15 dana od dana njenog objavljivanja. Po konačnosti odluka o prigovoru, Uprava za agrarna plaćanja objavljuje konačnu rang listu zahteva.

Rešenje o odobrenju projekta dobiće oni za koje se administrativnom proverom i kontrolom na licu mesta utvrdi da ispunjavaju propisane uslove i ako postoje raspoloživa finansijska sredstva.

Rang listu možete pogledati na sledećem linku: http://www.agronews.rs/wp-content/uploads/2021/12/Rang-lista.pdf