Poljska - Investicioni bum u mesnoj industriji

Poljski proizvođači mesa istakli su na press konferenciji da su u tekućoj 2004. godini investirali rekordnih 625 miliona u vlastitu proizvodnju. To je 50 posto više nego u prošloj godini. Investicioni bum dogodio se u celoj prehrambenoj i poljoprivrednoj industriji, ali u mesnoj industriji zabeležen je najveći skok. U narednom periodu očekuje se da će gotovo 80 posto novaca iz SAPARD programa biti investirano u mesnu industriju. Veliko ulaganje u mesnu industriju pre svega proizlazi iz pretpostavki da postoji mogućnost brzog prilagođavanja EU-standardima, da trenutno raspolažu s oko 1.000 poljskih prerađivača mesa koji poseduju izvozne EU licence, u prošloj godini svega trideset. Izvor: TISUP (3.12.2004), Obrada: STIPS