Ruski proizvođač sokova Troya Ultra postigao odlične rezultate u 2005.godini

Troya Ultra je povećala svoju prodaju za 14 % 2005.godine na US$ 46,9 miliona, a neto prihode za 4% , kao rezultat saradnje sa Coca-Cola-om. Izvor: siepa.sr.gov.yuProšle godine je ruska kompanija proizvela 930.000 pakovanja Coca Cola-inog Minute Maid soka za McDonald’s u Rusiji. FoodNews navodi da je Troya takođe realizovala posao sa francuskim gigantom- supermarketom Auchan za koji će proizvoditi dve vrste sokova sa njegovom etiketom. Troja je 2005. godine povećala proizvodni kapacitet na 180 miliona litara godišnje. “Troya je povećala sadržaj voća u svojim sokovima i nektarima, u skladu sa međunarodnim standardima AIJN, i proširila proizvodni portfolio za jednu petinu”, navodi FoodNews i dodaje da je još jedan razlog za unapređenje bila promena oblika ambalaže.