OBUKA ZA RAD NA SISTEMU TRZISNIH INFORMACIJA

 Od 21. - 23.07. odrzana je obuka za upravljanje administrativnim delom portala sistema trzisnih informacija. Obuka je odrzana u sektoru za analitiku, ekonomiku i agrarnu politiku sluzbenicima Ministarstva i IPN-a.