KONKURS ZA POSEBNE PROJEKTE

Na osnovu uredbe o utvrđivanju programa rada stručnih poljoprivrednih službi za period januar-mart 2004. godine raspisuje KONKURS ZA POSEBNE PROJEKTE. U periodu april – decembar 2004. godine, podsticaće se razvoj...

i vršiti unapređenje Stručne poljoprivredne službe u vidu osnovnih i posebnih projekata.

MINISTARSTVO POLjOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE
Sektor za analitiku, statistiku i agrarnu politiku
Beograd, Nemanjina 22-26
Tel: 011/3616-580 Faks: 011/3616-272
E-mail: analitika@minpolj.sr.gov.yu
Datum: 27.7.04

Na osnovu uredbe o utvrđivanju programa rada stručnih poljoprivrednih službi za period januar-mart 2004. godine raspisuje

KONKURS ZA POSEBNE PROJEKTE

U periodu april – decembar 2004. godine, podsticaće se razvoj i vršiti unapređenje Stručne poljoprivredne službe u vidu osnovnih i posebnih projekata.

Posebni projekti su projekti koje smišljaju i pišu poljoprivredne stanice, privatni savetodavci i samostalni savetodavci pojedinačno ili udruživanjem više njih.

Projekte odobrava sedmočlana komisija koju čine predstavnik Ministarstva poljoprivrede,šumarstva i vodoprivrede i šest članova regonalnih stručnih službi.Komisija će svakih 15 dana pregledati pristigle projekte i donositi odluku o odobrenju-odbijanju pojedinih projekata.Predlozi odobreni od strane komisije će biti prezentovani Ministru i on će doneti konačnu odluku o odobrenju-odbijanju projekata.

Sprovođenje odobrenih projekata će biti kontrolisano od strane Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede preko nadležnih organa, inspekcije i radne grupe (kasnije agencije).

Za posebne projekte pravo na apliciranje ima svako ko se bavi edukacijom i savetovanjem poljoprivrednih proizvođača ili savetodavaca sa cele teritorije republike Srbije.

Finansiranje posebnih projekata će biti u vidu isplata na račun u dva puta i to avansno i konačno nakon realizacije projekta i podnošenja izveštaja kako stručnog tako i finansijskog i i mišljenja inspekcije.

Projekti se mogu dostavljati isključivo pismenim putem, uz zahtev, na adresu Sektora za analitiku, ekonomiku i agrarnu politiku.

Tipovi projekata:

1. programi za direktan rad tj. edukaciju proizvođača
2. programi za obuku mladih zemljoradnika farmera za nove proizvode i tehnologije
3. programi za izdavanje literature, brošura, priručnika, video kaseta, CD (za nivo cele republike, regionalni nivo ili za područje delovanja)
4. programi za obuku savetodavaca iz različitih oblasti poljoprivredne proizvodnje.

Šta treba da sadrži projekat

- POLAZNE OSNOVE: Opis postojeće situacije pri čemu akcenat staviti na ono što želimo da uradimo. Opšte stanje, problemi, razlozi zašto se adresira ova oblast...
- CILj PROJEKTA: Jasno kroz biltene definisati sve ciljeve projekta.
- OČEKIVANI REZULTAT: Kroz biltene objasniti šta je to što će biti rezultat projekta.
- MODELI IMPLEMENTACIJE: Kako ćemo to da uradimo.
- AKTIVNOSTI: Po mesecima dati aktivnosti koje je potrebno preduzeti i ko će da izvrši određene aktivnosti. Precizno predvideti aktivnosti, trošak i dinamiku trošenja budžeta. Definisati MINIMALAN broj izvršioca uz obaveznu podelu odgovornosti i vođstva.
- BUDžET: Ukupan trošak i distribucija korišćenja sredstava.
- OPIS POSLA IZVRŠIOCA: Opisati sve poslove koje će izvršioc da obavlja.
- Projekat treba da ima između 2 i 7 stranica.