Bilten – živa stoka, žitarice i stočna hrana –30/2020

 

Telad jeftinija u Vranju, a priplodne krave u Kragujevcu; Niže cene prasadi na području Pančeva, a više na području Kragujevca i Niša; Pad cena jagnjadi, jaradi i dviski  u Kragujevcu, a rast cene koza u Nišu; Cene stoke za klanje u EU; Cene žive stoke na pijacama u Crnoj Gori; Cene jaja, pilećeg mesa i mlečnih proizvoda u Srbiji; Ponuda, potražnja i cene žitarica i stočnog hraniva u Srbiji; Agroinfo vesti; Promet robe na produktnoj berzi u Novom Sadu; Svetsko tržište pšenice, kukuruza i stočne hrane