Ekstremne vrućine smanjuju dobre izglede za prinos žitarica

 

U velikim delovima Evrope, niže prolećne temperature od uobičajenih imale su uticaje na useve, ali, sve toplije vreme u kombinaciji sa padavinama ubrzale su fenološki razvoj ozimih i jarih kultura, čime su poboljšani izgledi za prinos. Međutim, ekstremne vrućine krajem juna ipak bi mogle da utiču na njegovo smanjenje

 

Natprosečno niske temperature krajem maja i početkom juna, u srednjoj Evropi produžile su kašnjenje rasta ozimih useva, ali i pomogle da se izbegne stres biljaka tokom suše.

Deficiti kiše u središnjoj Italiji i Portugalu imali su ograničene negativne uticaje na ozime useve u odmakloj fazi razvoja, dok su viškovi padavina u jugozapadnoj Španiji i južnoj crnomorskoj regiji imali pretežno blagotvorne efekte. Prevlažni uslovi u baltičkoj regiji doveli su do povećanog pritiska od štetočina i bolesti.

U severnoj Nemačkoj i južnoj Danskoj manjak sunčevih zraka u vreme cvetanja ozimih useva smanjilo je potencijal prinosa. U JRC Mars Biltenu ističu da su žitnu kampanju u severnoj Africi obeležili kišni deficiti često popraćeni natprosečnim temperaturama u Alžiru, središnjem Tunisu i zapadnoj Libiji. Kao posledica toga, izgledi za prinos ovih ratarskih kultura su iznad petogodišnjeg proseka u Tunisu i Maroku, ispod ovog proseka su u Alžiru, dok su oni za Libiju i Egipat u skladu sa njim.

U Ukrajini su do kraja maja bili povoljni uslovi, što je dovelo do dobrog napretka bilja i obećavajućih prinosa. Ali, očekuje se da će olujno vreme koje je naknadno zabeleženo na jugu i istoku te zemlje imati negativan uticaj na kvalitet i količinu pšenice, povećavajući neizvesnost oko očekivanog roda.

Međunarodno veće za žitarice (IGC) predviđa da će se ukupna svetska proizvodnja u ovoj sezoni povećati za 85 miliona tona, do novog rekorda od 2.301 milijarde tona žitarica. To je rezultat rasta prinosa pšenice, kukuruza, ovsa, prosa i tritikala.

Ipak, s obzirom na rekordne prognoze potrošnje za hranu, stočnu hranu i industrijske svrhe, predviđa se samo blagi porast zaliha. S nešto većom ukupnom mesečnom potrošnjom i smanjenim početnim zalihama, njihov prinos na kraju sezone 2020/2021 smanjen je za pet miliona tona. Očekuje se da će svetska trgovina žitom tokom juna i jula biti najviša u istoriji. Zbog većeg uvoza kukuruza, ječma i sirka u Kinu, prognoza za svetsku trgovinu na kraju sezone povećana je za pet miliona tona, na 425 miliona tona.