IPARD III program - poziv na konsultacije sa zainteresovanim stranama

Dostavljanje finalne verzije IPARD III programa Evropskoj komisiji predviđeno je za septembar, dok se njegovo usvajanje od strane Evropske komisije očekuje u novembru 2021. godine, nakon čega će uslediti usvajanje navedenog programa na nacionalnom nivou.
U okviru izrade IPARD III programa za period 2021-2027. godine pripremljene su detaljne analize snaga, slabosti, mogućnosti i pretnji (SWOT) za svaki sektor i oblast. Na osnovu analiza određeni su predlozi potreba, kao i predlozi mera (http://www.minpolj.gov.rs/ipard-iii-program-konsultacije-sa-zainteresov…) koje su usmerene na rešavanje potreba.
Zainteresovani mogu svoje komentare, mišljenja, primedbe i predloge na navedeni materijal da dostave popunjavanjem upitnika na link:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdljRDy2_05E8DnAHVwvu7r6HZ8rrn…; do 6. avgusta 2021. godine.