Očekuje se pad prinosa kukuruza

Usev kukuruza loše podnosi visoke temperature i sušu.Biće smanjen kvalitet i prinos, a stručnjaci upozoravaju na povećanu mogućnost pojave aflatoksina, kao i sušne 2012.
Kako objašnjava stručnjak na NS Institutu za ratarstvo i povrtarstvo Goran Bekavac, kukuruz se uvijanjem lišća brani odsuše. “Tako se kukuruz bori protiv suše, međutim kada počnu i donji listovi da “podgorevaju”, onda znamo da je deficit padavina toliki da će se on definitivno ozbiljno odraziti na prinos kukuruza” rekao je Bekavac. Smanjenje prinosa nije jedini problem koji donose suša i visoke temperature.
“Na ovakvim vremenskim uslovima opasnost od aspergilusa,gljive koja produkuje aflatoksin, raste”, objašnjava Bekavac.