Polisa osiguranja - jedan od preduslova oporavka poljoprivrednog gazdinstva

Ratari su često zanemarivali mogućnosti osiguranja u poljoprivredi, ali su poslednjih decenija usled klimatskih promena shvatili da prolećni mrazevi i oluje praćene gradom mogu uništiti njihov trud i potencijalnu godišnju zaradu. Jedan od načina da se zaštite od štete jeste polisa koju sve više poljoprivrednika prepoznaje kao način da se obezbede od gubitaka. Polisa osiguranja nije samo garancija da će šteta biti nadoknađena, već i jedan od preduslova oporavka poljoprivrednog gazdinstva, koje se u što kraćem roku mora osposobiti za nastavak privrednih delatnosti i potencijalnu zaradu. Osiguravajuće kuće u Srbiji nude nekoliko različitih polisa za osiguranje poljoprivrede.