Srbi i dalje najviše vole da sade šljivu

Republički zavod za statistiku sproveo je u 2017. godini prvo istraživanje o voćnjacima u Srbiji, u saradnji sa Ministarstvom poljoprivrede. Prema podacima RSZ-a, najzastupljenija voćna vrsta u Srbiji je šljiva s učešćem od 39 odsto u ukupnim površinama pod voćnjacima i površinom od 72.116 hektara. Slede jabuke i maline sa 14 procenata učešća u ukupnim površinama pod voćnjacima. Ukupne površine pod jabukama su 25.281 hektara, a pod malinama 26.360 hektara. Višnje učestvuju sa deset odsto u ukupnim površinama pod voćnjacima od ukupno 18.956 hektara. Sve tri voćne vrste, navodi se u analizi RSZ-a, šljive, jabuke i maline najzastupnjenije su u Regionu Šumadije i zapadne Srbije.