Bilten – živa stoka, žitarice i stočna hrana–11/2021

Otkupne cene tovnih bikova mase preko 500 kg niže u klanicama na području Beograda; Prasad jeftinija na stočnoj pijaci u Čačku, kao i u klanicama južnobanatskog i podunavskog regiona;Jagnjad skuplja na stočnim pijacama u Čačku i Nišu; Pregled cena žive stoke na stočnim pijacama i klanicama u Srbiji; Cene stoke u EU; Cene jaja, pilećeg mesa i mlečnih proizvoda na zelenim pijacama; Nedeljni prikaz cena žitarica i stočne hrane; Promet robe na produktnoj berzi u Novom Sadu; Svetsko tržište žitarica.