Bilten – živa stoka, žitarice i stočna hrana –29/2020

 

Tovni bikovi skuplji na području Loznice, a telad na području braničevskog regiona; Niže dominantne cene prasadi i tovnih svinja na području Novog Sada; Jarad skuplja, a ovnovi za priplod jeftiniji na stočnoj pijaci u Kragujevcu; Cene stoke za klanje u EU; Cene žive stoke na pijacama u Crnoj Gori; Cene jaja, pilećeg mesa i mlečnih proizvoda u Srbiji; Ponuda, potražnja i cene žitarica i stočnog hraniva u Srbiji; Agroinfo vesti; Promet robe na produktnoj berzi u Novom Sadu; Svetsko tržište pšenice, kukuruza i stočne hrane