Bilten – živa stoka, žitarice i stočna hrana–9/2021

Evidentiran rast dominantnih cena teladi, tovne junadi i tovnih bikova; Rast cena tovnih svinja i prasadi u odnosu na prethodnu sedmicu; Dominantne cene jagnjadi i ostalih kategorija ovaca varirale u zavisnosti od ponude i tražnje; Pregled cena žive stoke na stočnim pijacama i klanicama u Srbiji; Cene stoke u EU; Cene jaja, pilećeg mesa i mlečnih proizvoda na zelenim pijacama; Nedeljni prikaz cena žitarica i stočne hrane; Promet robe na produktnoj berzi u Novom Sadu; Svetsko tržište žitarica.