Cena soje na desetogodišnjem maksimumu

Najave da će podbaciti rod izazvale su rast tražnje za sojom i kukuruzom, koje u stočnoj hrani učestvuju sa 60 procenata. Cena soje je na desetogodišnjem maksimumu sa 85 dinara bez PDV-a. Da bi smanjili troškove stočari soju pokušavaju da zamene jeftinijim mekinjama.
Povećana tražnja za žitaricama pokrenula je prodaju “na zeleno”. Proizvođači stočne hrane već sada ugovaraju kupovinu kukuruza za 20 i soje za 81 dinar za kilogram. ”Seme praktično nije ni ušlo u zemlju mi već imamo prodaju na terminskom tržištu od novog roda 2021. i kukuruza i soje i suncokreta i oni ukazuju da će tržišna pozicija ovih kultura i sledeće godine biti veoma dobra”, naglašava agrarni analitičar Žarko Galetin.