Dogovorene mere pomoći za uzgajivače svinja

Predstavnici Ministarstva poljoprivrede i odgajivači svinja dogovorili su u petak povlačenje 15.000 tovljenika koje će Robne rezerve preuzeti od odgajivača. - Napominjemo da je ovde reč o tovljenicima koji su se nalazili kod proizvođača a koji su ranije plaćeni takođe robnom razmenom - navodi se na sajtu Ministarstva. Farmeri će dobiti i nove količine kukuruza koje će im dodatno smanjiti troškove trenutne proizvodnje. Robne rezerve će obezbediti određene količine kukuruza koje će biti date kao pozajmica proizvođačima. Dogovreno je da će se formirati i Radna grupa koja će uključiti i predstavnike udruženja odgajivača svinja kako bi se zajedničkim naporima unapredio sektor svinjarstva.