Iran zainteresovan za uvoz govedine i piletine iz Srbije

Ministar poljoprivrede Aleksandar Martinović rekao je, posle razgovora sa zamenikom iranskog ministra poljoprivrede Hamidom Rasulijem u Beogradu, da je Iran izrazio potrebu za uvozom goveđeg i pilećeg mesa iz Srbije. Ministar je rekao da je Rasuliu, koji je i direktor državne poljoprivredne kompanije ”Agriculture support services company“, ukazao i na mogućnost saradnje kada je u pitanju proizvodnja i distribucija semenske robe iz Srbije na iranskom tržištu. ”Konstatovali smo da je naša saradnja i do sada bila vrlo intenzivna. Ukazao sam i na mogućnost saradnje, pre svega kada je u pitanju proizvodnja i distribucija naše semenske robe na iranskom tržištu”, rekao je Martinović