Male farme se gase, one koje opstanu da povećaju proizvodnju mleka

Statistički podaci govore da se u proseku svake godine smanjuje broj mlečnih krava u Srbiji za 3%, a ove proizvodne sezone taj broj je još veći.
Programi lokalnih samouprava usmereni ka poljoprivredi se već prave za narednu godinu, a trenutna situacija u Srbiji je slična sa problemima u regionu. “Kada saberete sve budžete, za 120 opština u Srbiji, koje imaju te lokalne programe za poljoprivredu, to je preko dve milijarde dinara što nije mala cifra.
Zamerke sa terena su oko kašnjenja subvencija. Mislim da je bitno da se pokrene celokupno stočarstvo, a ne samo mlečno govedarstvo koje je najviše ugroženo. Bio sam po terenu ovih dana i već pitaju lokalne samouprave kako da naprave plan i program za sledeću godinu i na šta da stave akcenat, a ja sam svima rekao da prednost daju stočarstvu”, rekao je pomoćnik ministra poljoprivrede Aleksandar Bogićević na skupu u Rekovcu.
Naime, u Poljoprivredno veterinarskoj školi organizovan je skup sa preko 300 učesnika na temu koja govori o stanju i perspektivi proizvodnje mleka u Srbiji i regionu. “Da li će i Hrvatska imati vlastitu proizvodnju mleka je pitanje i kod nas jer su trendovi pada proizvodnje mleka izuzetno izraženi. Pre deset godina smo imali 60.000 proizvođača koji su davali mleko na otkup, a sada imamo tek tri hiljade. Konkretne mere su da se sakupe podaci koji ukazuju na produktivnost, na troškove i prihode, zatim da se zainteresuju mladi, da se primenjuju savremene tehnologije i znanje te da se vodi računa o proizvođačima mleka, koji rade puno radno vreme u svojoj štali, na taj način da mogu od svojih prihoda da žive i to im država mora na neki način garantovati”, kazao je predstavnik Mreže savetodavnih službi Jugoistočne Evrope iz Hrvatske Milan Husnjak.
Mlekare u Srbiji se nadaju da će se uz sistemsko rešavanje problema i radu na povećanju mlečnosti krava poboljšati situacija u kojoj svi relevantni učesnici u ovoj industriji moraju da sarađuju. “Imlek je najveći otkupljivač mleka u regionu jer pored Srbije poslujemo i u Republici Srpskoj i Makedoniji.  Saradnja sa proizvođačima je dobra, u sistemu imamo preko 4.000 farmera, a godišnje otkupimo i preradimo nešto preko 300 miliona litara mleka. Svesni smo činjenice da se mali proizvođači mleka, tj farme sa manjom proizvodnjom mleka gase, dok očekujemo da će ljudi koji su ostali da se bave proizvodnjom mleka povećati svoje količine”, kaže direktor otkupa sirovog mleka Milan Vuletić.