Ministarstvo objavilo uputstvo za podnošenje zahteva za povrat akcize za gorivo

 

Poljoprivredni proizvođači zahtev za ostvarivanje prava na refakciju plaćene akcize mogu podneti Upravi za agrarna plaćanja u onlajn formi, neposredno u okviru softverskog rešenja eAgrar odnosno elektronskog Registra poljoprivrednih gazdinstava (eRPG)

U delu “Računi za gorivo“ korisnici mogu da dodaju račune/fakture za gorivo – dizel i biogorivo kupljeno u veleprodaji, uvozne fakture za gorivo kupljeno iz uvoza i gorivo kupljeno putem korporacijske kartice.

Povraćaj je moguće ostvariti u iznosu od 50 dinara po litru do 100 litara po hektaru prijavljene površine, do 100 hektara. Fiskalni račun mora da sadrži i podatke o kupcu, vrsti, količini i vrednosti nabavljenih derivata nafte i biogoriva, navodi se na sajtu Ministarstva poljoprivrede.

Da bi podneli zahtev za povrat akcize, potrebno je da poljoprivrednici poseduju fiskalne račune na kojima će, kada je reč o poljoprivrednicima koji su fizička lica, stajati broj poljoprivrednog gazdinstva (BPG) ili JMBG nosioca gazdinstva, odnosno PIB u slučaju da je podnosilac pravno lice, odnosno preduzetnik.

(Izuzetno u periodu od 1. januara 2024. godine zaključno sa 31. januarom 2024. godine, fiskalni račun ne mora da sadrži posebnu identifikacionu oznaku koja ukazuje da je u pitanju registrovano poljoprivredno gazdinstvo u skladu sa propisima kojima se uređuje fiskalizacija, a u tom slučaju se umesto BPG na fiskalnim računima unosi JMBG ili PIB).

Korisničko uputstvo za podnošenje zahteva za refakciju akcize putem portala eAgrar možete pogledati na linku:
http://www.minpolj.gov.rs/download/Korisnicko-uputstvo-1.pdf?script=lat

Pravilnik o uslovima, načinu i postupku za ostvarivanje prava na refakciju možete pogledati na linku:
http://www.minpolj.gov.rs/download/Pravilnik-gorivo.pdf?script=lat