Ministarstvo propisalo ko i kako može da kontroliše plodnost zemljišta

Ministarstvo poljoprivrede je donelo Pravilnik o uslovima za obavljanje kontrole plodnosti obradivog poljoprivrednog zemljišta kojim se propisuju uslovi koje treba da ispuni privredno društvo ili drugo pravno lice u pogledu tehničkih i stručnih kapaciteta za obavljanje ovog posla. Pravilnik, između ostalog, propisuje da ovlašćena organizacija za određivanje osnovnih parametara plodnosti zemljišta, kao i referentna organizacija treba da raspolažu odgovarajućim radnim prostorom i imaju odgovarajuću tehničku opremljenost. Mora da poseduje sertifikat o akreditaciji laboratorije. Pravilnikom je propisan i nivo obrazovanja koji moraju da imaju zaposleni.