Najmodernija svinjogojska farma u Doroslovu

Pre tri godine Hollo company iz Doroslova otvorila je najmoderniju svinjogojsku farmu u kojoj se neguje oko 1.000 krmača i nazimica, a svetlost dana ugleda 500 prasadi nedeljno. Na farmi se uzgajaju priplodne nazimice, čiste rase “jorkšir” F-1 generacije, u svetu trenutno najtraženije i najprodavanije. U ovoj kompaniji najavljuju da idu dalje u razvoj farme. U pripremi su novi objekti za priplodne nazimice, koje će biti test stanica za ishranu nazimica koja će biti značajna za fabrike stočne hrane i poljoprivredne proizvođače, zato što će u svakom boksu ishrana biti sa posebnim obrocima i recepturama, pa će se tako testirati i nazimice i stočna hrana različitih proizvođača.