Objavljena bodovna lista konkursa za mlade poljoprivrednike

Uprava za agrarna plaćanja objavila je bodovnu listu podnetih prijava na Konkurs za podnošenje prijava za ostvarivanje podsticaja za podršku programima koji se odnose na diversifikaciju dohotka i unapređenje kvaliteta života u ruralnim područjima kroz podršku mladim poljoprivrednicima u 2019. godini.
Objavljena bodovna lista sadrži imena 5.572 mlada poljoprivrednika ukupno prijavljenih na konkurs, na kojoj je najviše rangirani onaj sa 84 boda od mogućih 100. Kako je ministar poljoprivrede Branislav  Nedimović ranije izjavio, 2.500 prijavljenih dobiće sredstva opredeljena konkursom.
Maksimalni iznosi bespovratnih sredstava su 1,5 miliona dinara, koji u daljem periodu moraju da se opravdaju.