Počinje preuzimanje 15.000 tovljenika

Ministarstvo poljoprivrede je usled trenutnih poremećaja i u cilju smanjenja viškova svinjskog mesa na tržištu, kao i pomoći odgajivačima svinja, formiralo Radnu grupu koja je i zvanično pokrenula proceduru za povlačenje 15.000 tovnih svinja od odgajivača koji imaju ugovornu obavezu sa Robnim rezervama. Uzimajući u obzir cenu od oko 160 din/kg svinjskog mesa, vrednost navedene državne intervencije je oko 250 miliona dinara, rečeno je u Ministarstvu poljoprivrede. Kako se navodi, ova intervencija rezultat je dogovora koji je nedavno postignut sa više udruženja stočara i smanjiće pritisak na odgajivače svinja usled velike ponude svinjskog mesa na tržištu i njegove niske cene.