Povećavaju se budžetska izdvajanja za poljoprivredu

Za Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede budžetom za 2022. godinu biće izdvojeno 62 milijarde dinara što je uvećanje od 17,5 procenta u odnosu na inicijalni budžet za 2021. godinu, rečeno je juče na sednici skupštinskog Odbora za poljoprivredu. U planu je da 81 procenat budžeta Ministarstva poljoprivrede bude izdvojeno za subvencije. Predstavnica Ministarstva finansija Dragana Đorđević navela je da subvencije u sektoru poljoprivrede čine 35,25 procenata ukupnih subvencija države. Najznačajnija sredstva od 32,2 milijarde dinara usmeravaju se ka direktnim plaćanjima u poljoprivredi, za IPARD se izdvaja 6,4 milijarde, a kroz mere ruralnog razvoja pet milijardi.