Proizvođačke cene stočnih proizvoda za godinu dana porasle 71 odsto

Cene proizvođača proizvoda poljoprivrede i ribarstva u januaru 2023. godine, u odnosu na isti mesec 2022. godine, povećane su za 32,3%, objavio je Republički zavod za statistiku. Posmatrano po glavnim grupama proizvoda, u odnosu na isti mesec prethodne godine, najveći uticaj na rast cena zabeležen je u grupama: Žita (21,9%), Stoka i živina (26,0%) i Stočni proizvodi (71,0%). Cene proizvođača proizvoda poljoprivrede i ribarstva u januaru 2023. godine, u odnosu na decembar 2022. godine, u proseku su smanjene za 2,4%. Posmatrano po glavnim grupama proizvoda, u odnosu na prethodni mesec, najveći uticaj na pad cena zabeležen je u grupama Stoka i živina (-7,0%) i Industrijsko bilje (-2,6%).