Promet robe na produktnoj berzi od 13. do 17. maja 2024. godine

U nedelji za nama zaključen je prvi berzanski ugovor za novi rod pšenice. Već četvrtu nedelju za redom kukuruz je zauzeo dominantno mesto u trgovanju, dok su cene svih primarnih poljoprivrednih proizvoda i ove sedmice nastavile rast. Tokom ovih pet radnih dana preko Produktne berze je prometovano 4.170,00 tona robe, ukupne finansijske vrednosti 103.429.500,00 dinara.
Na tržištu kukuruza nedelja je počela sa izuzetno slabom ponudom uz tražnju koja je bila na nižem cenovnom nivou i mahom usmerena na paritet luke. Ovaj trend zadržao se do kraja nedelje, kada je usled rasta cene kukuruza došlo do povećanja ponude. Kukuruzom se u nedelji za nama trgovalo u cenovnom rasponu od 19,00 do 20,10 din/kg bez PDV-a u zavisnosti od analize na aflatoksin i pariteta. Ponder cena iznosila je 19,42 din/kg bez PDV-a (21,36 din/kg sa PDV-om), te je u odnosu na prošlonedeljnu ponder cenu primetan rast od 2,84%. Kukuruz je ponovo bio najtrgovanija kultura i ove sedmice činio je 62% ukupnog nedeljnog prometa. Zaključeni su i berzanski ugovori na paritetu CPT luka po ceni od 20,30 do 20,50 din/kg bez PDV-a.
Na tržištu pšenice tokom ove nedelje zaključen je prvi berzanski ugovor za pšenicu rod 2024. godine po ceni od 22,00 din/kg bez PDV-a. Kada je u pitanju rod 2023. godine, ovu sedmicu obeležila je slaba ponuda pšenice i tražnja koja je bila na nižem cenovnom nivou. Berzanski ugovori zaključeni su u cenovnom rasponu od 21,80 do 23,00 din/kg bez PDV-a u zavisnosti od parametara kvaliteta i pariteta. Ponder cena iznosila je 22,15 din/kg bez PDV-a (24,37 din/kg sa PDV-om), te je u odnosu na prethodnu sedmicu primetan rast cene od 5,66%. U ukupnom obimu prometa pšenica je ove sedmice učestvovala sa 19% udela. Zaključen je i jedan berzanski ugovor na paritetu CPT kupac po ceni od 22,20 din/kg bez PDV-a.
Ponuda sojinog zrna tokom čitave nedelje je bila izuzetno slaba ili je čak potpuno izostajala. Berzanski ugovori zaključeni su u cenovnom rasponu od 59,00 do 62,00 din/kg bez PDV-a uz obračun kvaliteta. Ponder cena iznosila je 60,14 din/kg bez PDV-a (66,16 din/kg sa PDV-om), za 3,87% više u odnosu na prethodnu nedelju.
Kada su u pitanju sačme, trgovalo se suncokretovom sačmom sa 33% proteina po ceni od 29,30 do 29,80 din/kg bez PDV-a, ali i sojinom sačmom sa 44% proteina po ceni od 68,00 din/kg bez PDV-a. U ponudi se našla i sačma uljane repice sa 32% proteina po ceni od 40,00 din/kg bez PDV-a.
Od ostalih roba, trgovalo se i stočnim ječmom sa hektolitarskom masom 60kg po ceni od 17,30 do 17,60 din/kg bez PDV-a.