Prvi javni poziv za poljoprivredne subvencije – 3. aprila

Početak raspisivanja javnih poziva 3. aprila nikako ne znači da je to krajnji rok za prijavljivanje u Elektronski registar poljoprivrednih gazdinstava, ističu u Ministarstvu poljoprivrede
Nadležni napominju da je rok neograničen, odnosno da su poljoprivrednici u obavezi da se prijave do trenutka raspisivanja konkursa za podsticaje za koje žele da konkurišu.
”U slučaju da javni pozivi za subvencije koje su predmet vašeg interesovanja počinju kasnije, nema potrebe da žurite sa ažuriranjem i obnovom statusa gazdinstva”, navode u Ministarstvu poljoprivrede.
Prvi javni poziv koji će biti raspisan 3. aprila je onaj za subvencije po hektaru i biće otvoren 45 dana, do 15. maja.