Pšenica se oporavlja od naglih vremenskih promena

Pšenica na području severnog Banata oporavila se od veoma niskih temperatura tokom marta i trenutno stanje je zadovoljavajuće. Obilnija kiša bila bi poželjna u narednom periodu, jer je pšenica u fazi vlatanja i početka formiranja stabla. Dosadašnje padavine održavaju odličnu zalihu vlage u dubljim slojevima, ali i optimalnu vlažnost u setvenom sloju. Protekli period bio je pogodan za pojavu biljnih bolesti, pa su na pšenici primetni simptomi sive pegavosti lista, pepelnice žita i rđe. ”Treba obratiti pažnju na pojavu bolesti koja ove godine kasni jer uslovi nisu bili povoljni za vegetaciju pšenice, pa ni pojavu korova i bolesti”, kaže Robert Nemeš, sa NS Instituta za ratarstvo i povrtarstvo.