Raste interesovanje za domaćim rasama svinja, ali ih i dalje malo ima

Iako se svinje, poput moravke, resavke i mangulice, smatraju ugroženim, interesovanje za uzgajanjem baš tih rasa se povećava. Reklo bi se, kontradiktorno, a sa tim su saglasni i proizvođači i stručnjaci. Smatraju da su razlog povećane zainteresovanosti državne subvencije, te da to navodi stočare ka domaćim svinjama. Šta god da je uzrok, ishod će, nadaju se i jedni i drugi, biti dobar - ove tri rase će, prema tome sudeći, ipak opstati i biti očuvane. Inače, podaci iz 2009. pokazuju da je broj mangulice u Srbiji između 1.000 i 2.000 primeraka, moravki od 100 do 500, a resavki svega od 50 do 100 grla, s tim da je mangulica pripada kategoriji ugroženih, a ostale dve rizično ugroženim rasama.