Robne rezerve kupuju dodatne količine merkantilnog kukuruza

Republička direkcija za robne rezerve obaveštava sve zainteresovane da će kupiti dodatne količine merkantilnog kukuruza rod 2020. godine, odnosno do 27.272.727 kilograma. Kukuruz treba da je domaćeg porekla, po ceni od 22 din/kg (u cenu je uračunat PDV).
Kukuruz će se kupovati od fizičkih lica – nosilaca poljoprivrednih gazdinstava koja su upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava, pravnih lica i ovlašćenih skladištara Direkcije.
Prijave za prodaju merkantilnog kukuruza koje su pristigle na mejl adresu otkup@rdrr.gov.rs od zainteresovanih registrovanih poljoprivrednih gazdinstava, pravnih lica i ovlašćenih skladištara Direkcije, počev od 13.10., su važeće, i Direkcija će ih uzeti u obzir.