Setva uljarica, soje i suncokreta malo jeftinija nego prošle godine

Setva uljarica, soje i suncokreta biće malo jeftinija nego prošle godine. Ali, to ratare ne ohrabruje jer se nalaze u najnezavidnijem položaju u odnosu na dugi niz godina, zbog velike suše i niskih cena ratarskih kultura. Ipak, i u takvim uslovima na njivama uveliko seju bez velikih očekivanja, jer ukoliko se sušna klima nastavi, kvalitet novog roda biće loš a prinosi mali. Slaba nada su im i daleko veći podsticaji nego prošle setve, većinom već isplaćenih - 18.000 dinara za biljnu proizvodnju po hektaru do stotinu hektara, i niže cene akcize za gorivo za po 50 din/l do stotinu litara do stotinu hektara. U pogledu cene novog roda očekuju da kilogram zrna suncokreta bude 47 do 48 dinara.