Suša prepolovila rod šumadijskih ratara

Duga suša i tropske temperature uticale su i na ovogodišnji prinos ratarskih kultura u Šumadiji. Šarenolika slika govori o tome da je na nekim parcelama prinos prosečan dok je na drugim za 30 do 40 % ispod proseka. “Pšenica se malo izvukla, a za kukuruz je najnepovoljnija godina do sada. Soja je u još nezavidnijem stanju jer je to zahtevnija kultura kada je vlaga u pitanju. Ove godine su naši ratari na većim površinama zasejali suncokret koji lakše podnosi sušu nego ostale jare kulture”, navodi Ljiljana Vuksanović, savetodavac za ratarstvo u PSSS u Kragujevcu. Zbog niske cene pšenice ali i lošeg prinosa ratari u Šumadiji uglavnom ovogodišnji rod koriste za potrebe sopstvenih gazdinstava.