Svilajnac ulaže u rasnu stoku, simentalska krava ponos

Opština Svilajnac najpoznatija je po razvijenom stočarstvu i uzgoju simentalske rase goveda. Resavski simentalac je izuzetna rasa, to je rasa i za mleko i za meso i da se tele proda. Sad trenutno nema tih teladi, jer je narod dosta smanjio stoku. To tele mora da se čuva, ta krava mora da se čuva. Jednom ko zatvori tu proizvodnju više se tu ne vraća, nije toliko jednostavno ko da kokoške gajiš”, objašnjava Marko Milojević stočar iz sela Grabovac. Ove godine opština Svilajnac je za potrebe poljoprivredne proizvodnje izdvojila 25 miliona dinara. Posebna pažnja usmerena je ka uzgoju simentalske rase goveda jer je i sama opština prepoznata kao centar za razvoj upravo ove rase.